Rusta och Matcha Uppsala – så fungerar det 

Har du svårt att få ett jobb i Uppsala? Det kan handla om en mängd olika faktorer till varför man fastnar i en längre arbetslöshet. Ålder, lite erfarenhet, problem med det svenska språket, sämre utbildning – men även saker som mod och en förmåga att våga kasta sig in i det okända spelar roll. 

Det finns andra faktorer också där exempelvis det egna CV:et och det personliga brev man bifogar kan försvinna i samband med ansökan. Genom att anmäla dig till Rusta och Matcha i Uppsala kan du få professionell vägledning och hjälp med att hitta ett arbete eller någon annan meningsfull sysselsättning. 

Rusta och Matcha i Uppsala är ett program som tagits fram för att hjälpa arbetslösa att hitta jobb, praktik eller exempelvis en utbildning. Rusta och Matcha finns över hela Sverige och går via Arbetsförmedlingen. Det är också via den myndigheten som du går. Är du arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen så kan du be om att få börja hos Rusta och Matcha i Uppsala och om detta beviljas så tar också din nya resa mot ett jobb fart. Hur Rusta och Matcha arbetar förklaras till stor del av namnet – och som följer: 

  • Rusta: Du som deltagare ges aktivt stöd av en personligt utsedd – och engagerad – jobbcoach som ger dig rådgivning, hjälp och guidning i hur du ska hitta ett jobb. Dina styrkor identifieras och stärks ytterligare. Samtidigt så tränas du i olika moment och får hjälp med att vässa ditt CV så att detta ska vara så attraktivt som möjligt. Deltagare byggs upp och tas upp ur de mörka hål man som arbetslös kan befinna sig i. Du har ett värde! 

Matcha. Nästa steg är att matcha dig mot de branscher, områden och jobb som finns i Uppsala. Det kan handla om praktik eller heltidsjobb – eller om exempelvis studier som ger dig en helt ny karriär. Rusta och Matcha i Uppsala har ett erkänt stort kontaktnät att ta del av och använda i din jakt. Man kan också visa upp en fin statistik över hur tidigare deltagare kommit ut i arbetslivet efter att ha deltagit i programmet.