Om oss

Målet med den här sidan är att den ska spegla våra liv. Vi vill dels dela med oss av våra professionella erfarenheter och skriva om våra yrken – snickare, lärare, veterinär, jurist och ekonomer. De texterna kommer att vara mer faktabaserade och mer initierade.

Det kan exempelvis då handla om hur du ska gå tillväga i samband med att du ska renovera i ditt hem, vad du ska tänka på och vilket material du ska välja. Det kan även handla om tips gällande bokföring samt juridiska exempel kring hur en vårdnadstvist ser ut.

Utöver detta ska vi även leka lite med andra ämnen och prova olika teser mot varandra. Vilken träning är bäst? Vilka löparskor ska du välja? Hur mycket påverkar kosten egentligen ditt mående? Vilket typ av djur kan passa in i olika livssituationer? Hur kan man reducera stress och må lite bättre? Vad ska man tänka på om man vill använda sitt Rut-avdrag och låta en städfirma ta hand om hemstädningen?

Frågor, frågor och åter frågor. Vi vill – och ska! – ge svar, svar och åter svar. Livet handlar om att lära sig mer om olika saker. Vi är vetgiriga och tar alltid reda på hur olika saker hänger ihop och fungerar. Det vill vi förmedla vidare. Du ska alltid lära dig något nytt när du landar här och du ska kunna få nya insikter genom den fakta, de tips, tankar och idéer vi presenterar här. Välkommen!