Kategoriarkiv: Återvinning

Återvinning ger ny jord i Stockholm

Jord som används på fotbollsplaner eller andra offentliga platser kan utarmas och behöva ersättas. I Stockholm ger återvinning ny jord som kan användas.

Jord som utarmats genom för intensiv belastning eller jord som flyttas i samband med väg- eller husbyggen behöver inte kasseras utan kan återanvändas. Företag som tar emot olika typer av schaktmassor sorterar massorna och bearbetar dem så att de får ny kraft. Återvinning av jord är resursbesparande och bra för miljön.

De jordmassor som kommer in till företag som arbetar med återvinning av schaktmaterial bearbetas i en specialdesignad anläggning. De jordprodukter som blir resultat av bearbetningen kan sedan säljas. Återvunnen jord kan exempelvis användas som sportjordar eller som såbädd på fotbollsplaner, golfbanor och parker. All jord som säljs är av högsta kvalitet.

Företag som specialiserat sig på återvinning av jord

Att arbeta med återvinning av jord i Stockholm innebär att man tar emot många olika typer av sorterade schaktmassor. Massorna får inte vara förorenade eller innehålla några gifter. I anläggningen finns resurser att analysera och rena jord som kan vara förorenad. Det som inte går att rena skickas till deponi.

De rena, mullrika och jordiga produkter som blir resultatet av bearbetningen blandas med tvättad sand och grönkompost innan den säljs vidare. Jorden kan blandas på olika sätt beroende på vilket ändamål den ska användas för. När du tar kontakt med företag som arbetar med återvinning av jord är det därför viktigt att du klargör hur och var jorden ska användas för att få bästa resultat.