Utbildning om asbest

Det är viktigt att det finns information och utbildning kring farliga ämnen som behöver hanteras inom byggbranschen. Asbest förekommer fortfarande och byggare kan bli utsatta för asbest.

För dig som har ett arbete inom byggbranschen är det väldigt viktigt att det finns utbildningar fortlöpande inom olika viktiga områden, såsom asbest och hur detta ska hanteras på bästa sätt. Asbestutbildning för de som arbetar inom byggsektorn är mycket viktigt. Man bör veta om hur detta ska hanteras och man ska veta hur det kan påverka hälsan på ett väldigt negativt sätt. Ibland behöver man göra rivningar i byggnader där det finns mycket asbest och då bör varje byggare veta hur man gör för att rivningen ska fortlöpa så säkert som möjligt för alla de som är inblandade. Att ha utbildning inom asbest ska vara ett krav inom varje byggföretag och så är också fallet idag.

Vad ingår i en asbestutbildning?

För att lära sig så mycket som möjligt om asbest och dess hälsoeffekter får man under en asbestutbildning lära sig mycket om det. Man får viktig kunskap om asbest och veta vilka skyddsåtgärder som är viktiga för att få hantera det. Asbest är förbjudet i Sverige sedan 1982 men vid rivningar kan det ändå släppas ifrån ett fint damm med asbest. Sådant damm är skadligt för oss att andas in och rätt slags åtgärder bör sättas in när man vet att det kommer cirkulera sådant damm i luften. I en asbestutbildning får man också göra praktiska övningar samt lära sig om olika arbetsmetoder. Läs mer om asbestutbildning på denna webbsida: https://www.asbestutbildning.nu/