Grupputveckling i Sverige

 

Kreativitet: Grupputveckling för kreativare grupper på jobbet

Kreativitet, nytänkande och utveckling är viktigt i alla företag och organisationer. Men hur påverkas en verksamhet om det finns en organisationskultur präglad av Jantementalitet och avundssjuka? Hur påverkas en organisation där människor är mer motarbetare än medarbetare? Vill nu lära dig mer om kreativitet och hur idéutveckling och nytänkande kan utveckla er verksamhet. Utveckla och ta tillvara kreativa idéer hos gruppens medlemmar. Stärk er arbetsgrupp. Här hittar du bra tips som utvecklar kreativa arbetsgrupper och kreativa organisationer. Tänk nytt, tänk större, tänk stort. I en kreativ arbetsgrupp där både chefer och personal arbetar för samma mål kan helt fantastiska idéer utvecklas. Idéer som kan vara värda otroligt mycket.

Söker du en utbildning, kurs eller föreläsning som utveckla er personalgrupp eller chefsgrupp? Här hittar du tips på kurser och föreläsningar som är perfekta som grupputveckling, av både större och mindre grupper. Lär er mer om kreativitet och utveckla er arbetsgrupps kreativa tänkande. Tänk nytt, tänk annorlunda och tänk framåt.

Läs mer: Kreativa arbetsgrupper

Uppdaterad sida 2017-01-22